รู้หรือไม่ว่า กว่าจะเป็นนักบินอวกาศได้นั้นจะต้องผ่านด่านผ่านการทดสอบใดบ้าง?

เริ่มกันด้วยคำว่านักบินอวกาศ ที่ในภาษาอังกฤษ เรียกว่า Astronaut ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 คำ คือ "Astro" ที่หมายถึงดวงดาว และ "nautes" ซึ่งหมายถึงกะลาสี ดังนั้น Astronaut จึงหมายถึง ลูกเรืออวกาศหรือมนุษย์อวกาศ

มนุษย์อวกาศ มีการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามหน้าที่ที่แตกต่างกัน คือ
1. นักบินผู้ควบคุมยานอวกาศ (Pilot astronaut) มีหน้าที่ควบคุมยานอวกาศ
2. ผู้เชี่ยวชาญประจำเที่ยวบิน (Mission astronaut) ทำหน้าที่หรือทำงานเฉพาะอย่างหรือเฉพาะเรื่องนั้นๆ
3. มนุษย์อวกาศที่ทำงานเกี่ยวกับ Payload (Payload specialist astronaut)

ทักษะที่สำคัญของการเป็นนักบินอวกาศ คือ
ทักษะภาษาอังกฤษ การทำงานเป็นทีม และมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา

ขณะที่สาขาวิชาหรือหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเตรียมตัวเป็นนักบินอวกาศ คือ วิศวกรรมอากาศยาน และหลักสูตรการเป็นนักบิน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยา ในกรณีที่จะต้องไปสำรวจดาวเคราะห์ หรือเป็นนักวิทยาศาสตร์ในสาขาที่จะต้องทำงานวิจัยในอวกาศ เช่น วัสดุ การแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

ผู้ที่จะผ่านการคัดเลือกเพื่อให้เป็นนักบินอวกาศได้นั้น จะต้องผ่านการทดสอบและการฝึกฝนอย่างหนักหน่วง เพื่อให้ร่างกายชินกับสภาวะรุนแรงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการฝึกให้ร่างกายชินกับ สภาวะไร้น้ำหนัก (Microgravity) บททดสอบเรื่องการควบคุมการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ด้วยเครื่อง Virtual Reality (VR) ซึ่งจะมีแว่นที่มีจอภาพติดอยู่ที่ตา ถุงมือที่เชื่อมต่อไปยังจอที่ตาของผู้ฝึก ซึ่งจะทำให้เห็นภาพจำลองส่วนต่างๆ ของสถานีอวกาศนานาชาติ เสมือนอยู่ในอวกาศจริงๆ

สำหรับองค์การนาซา (NASA) ได้มีการฝึกการลอยอยู่ในอวกาศ ด้วยการฝึกให้ผู้ฝึกลอยตัวในสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ NASA's Neutral Buoyancy Laboratory ณ ศูนย์วิจัยจอห์นสัน ซึ่งสระว่ายน้ำนี้มีความยาวถึง 31 เมตร กว้าง 31 เมตร และลึก 12.5 เมตร ด้วยความจุน้ำ 20 ล้านลิตร

เรียบเรียงจาก
สุปราณี สิทธิไพโรจน์กุล, ยงยุทธ บัลลพ์วานิช และอาภาภรณ์ บุญยรัตนพันธุ์. เทคโนโลยีอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา. ปทุมธานี : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. (หน้า 88-89)

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป