ดูจากชื่อ "น้ำอัดลมกับยานอวกาศ" อาจจะสงสัยว่าเกี่ยวข้องอะไรกัน?

จากกระบวนการผลิตน้ำอัดลม ในขั้นตอนการอัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปในน้ำหวาน โดยเพิ่มความดันภายในขวดน้ำเพื่อให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สามารถละลายอยู่ในน้ำหวานได้นั้น จนเมื่อน้ำอัดลมถูกเปิดขึ้นมา ส่งผลให้ความดันภายในขวดลดลงอย่างรวดเร็ว และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ภายในเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สฉับพลัน ก่อนจะรวมตัวกันเป็นฟองลอยขึ้นมานั้น

เหตุการณ์นี้ก็เปรียบได้กับนักบินอวกาศที่จะต้องออกไปปฏิบัติภารกิจในอวกาศ คือ เมื่อนักบินอยู่ในยานอวกาศ ภายในยานจะถูกออกแบบให้มีระบบควบคุมความดันซึ่งมีสภาวะเหมือนอยู่บนพื้นโลก ครั้นเมื่อเหล่านักบินจะต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกยานอวกาศก็จำเป็นจะต้องสวมใส่ชุดนักบินอวกาศเพื่อควบคุมความดันเช่นกัน เหตุผลเพราะในอวกาศไม่มีความดันอากาศ หากนักบินอวกาศไม่สวมชุดนักบินอวกาศจะส่งผลให้ความดันภายในร่างกายของนักบินลดลงอย่างรวดเร็ว ของเหลวในร่างกายจะเกิดฟองและแข็งตัวจนถึงจุดเยือกแข็ง ปิดกั้นระบบหมุนเวียนโลหิต และปริมาณของแก๊สในร่างกายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็วจะสามารถทำลายเส้นเลือดและอวัยวะต่างๆ ให้ฉีกขาด จนเสียชีวิตในที่สุด

เรียบเรียงจาก
สุปราณี สิทธิไพโรจน์กุล, ยงยุทธ บัลลพ์วานิช และอาภาภรณ์ บุญยรัตนพันธุ์. เทคโนโลยีอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา. ปทุมธานี : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. (หน้า 94)

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป