เมื่อเอ่ยถึงเครื่องดื่มเพื่อช่วยคลายร้อนและเรียกความซาบซ่า หลายคนมักนึกถึงน้ำอัดลม แล้วรู้หรือไม่ว่าอะไรที่ทำให้น้ำอัดลมซ่าและเกิดฟองฟูเมื่อถูกเปิดขวด

กระบวนการสำคัญที่ทำให้น้ำอัดลมซ่า คือ เกิดจากการอัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปในน้ำหวาน ในขั้นตอนการผลิตนั้นเอง โดยเพิ่มความดันภายในบรรจุภัณฑ์เพื่อให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สามารถละลายอยู่ในน้ำหวาน ซึ่งเมื่อใดที่น้ำอัดลมถูกเปิดขึ้นมาความดันภายในบรรจุภัณฑ์จะลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ภายในเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สฉับพลัน ก่อนจะรวมตัวกันเป็นฟองลอยขึ้นมานั่นเอง

เรียบเรียงจาก
สุปราณี สิทธิไพโรจน์กุล, ยงยุทธ บัลลพ์วานิช และอาภาภรณ์ บุญยรัตนพันธุ์. เทคโนโลยีอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา. ปทุมธานี : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. (หน้า 94)

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป