โดยปกติผมของเราจะไม่มีประจุคือมีจำนวนประจุลบและประจุบวกเท่ากัน แต่เมื่อเราถอดหมวก หมวกจะเสียดสีกับเส้นผมทำให้อิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบซึ่งหลุดออกได้ง่ายเคลื่อนที่จากผมไปสู่หมวก ทำให้ขณะนี้ผมของเราเกิดเป็นประจุบวกเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อประจุบวกเจอกับประจุบวกจะเกิดการผลักกันดังนั้นเมื่อเราถอดหมวกผมของเราจึงชี้ฟูและตั้งขึ้น เมื่อเราเดินผ่านพรมอิเล็กตรอนจะหลุดออกจากพรมมาสู่เราทำให้ขณะนี้เรามีอิเล็กตรอนที่เกินมา เมื่อเราจับลูกบิดประตูซึ่งเป็นโลหะอิเล็กตรอนที่มีอยู่ในตัวเราจะเคลื่อนที่ต่อไปยังลูกบิดประตูดังนั้นจึงทำให้เรารู้สึกเหมือนไฟดูด

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป