ในขณะที่อากาศเริ่มหนาวเย็นขึ้น  มนุษย์อาศัยอยู่ในบ้านที่อบอุ่นและสวมเสื้อกันหนาว แล้วรู้หรือไม่ สัตว์มีความเป็นอยู่กันอย่างไรในฤดูหนาว หรือมีการปรับตัวกันอย่างไร

สัตว์บางชนิดมีการอพยพเคลื่อนที่ไปอาศัยอยู่ในที่อบอุ่นกว่าและมีอาหารให้กิน  นกที่สามารถบินได้ไกล จะอพยพไปยังขั้วโลกเหนือในหน้าร้อนและในฤดูหนาวจะบินไปยังบริเวณขั้วโลกใต้ ปลาหลายตัวอาจว่ายลึกลงไปยังที่มีน้ำอุ่นกว่า แมลงที่สามารถบินได้ไกลอาจใช้ชีวิตในฤดูร้อนที่แคนาดาและอเมริกาเหนือ และในฤดูหนาวพวกมันจะบินไปยังเม็กซิโกซึ่งอยู่ทางใต้ นอกจากการอพยพเคลื่อนย้ายหาที่อยู่ใหม่ สัตว์บางชนิดมีการปรับตัวให้อยู่ในอากาศที่หนาวเย็นได้โดยมีการสร้างขนที่ยาวขึ้น มีการหลบฤดูหนาวในหลุม ต้นไม้ ใต้ก้อนหินหรือใบไม้ มีการเก็บอาหารเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูอื่นเพื่อใช้กินในฤดูหนาว มีการกินอาหารที่เปลี่ยนชนิดไปจากที่เคยกินในช่วงฤดูอื่น ตัวอย่างเช่น เคยกินผลไม้ แมลงในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง แต่พอฤดูหนาวสิ่งเหล่านี้หาได้ยาก จึงหันไปกินหนูตัวเล็กๆ แทน นอกจากอพยพเคลื่อนย้ายและการปรับตัว สัตว์บางชนิดจะจำศีลในช่วงฤดูหนาว โดยในช่วงนี้จะมีการใช้พลังงานน้อย หายใจช้าลง ใช้ไขมันที่อยู่ตามตัวซึ่งสะสมในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเป็นแหล่งของพลังงาน ตัวอย่างของสัตว์ที่จำศีลในช่วงฤดูหนาวได้แก่ ค้างคาวและหมี

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป