น้องๆ ทราบหรือไม่ว่า ทำไมใบไม้จึงเปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง

 

ก็เพราะว่า ในฤดูร้อนซึ่งมีแสงแดดยาวนานกว่าฤดูอื่น ต้นไม่จะเร่งผลิตอาหารในขบวนการที่เรียกว่า Photosynthesis (โฟโตซินทิซิส) ซึ่งเกิดขึ้นที่ใบไม้ที่มีสีเขียว  จากกระบวนนี้เอง  น้ำที่ผ่านจากรากจะรวมตัวกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ ได้เป็นก๊าซออกซิเจนและกลูโคสออกมา น้องๆ คงทราบว่า ออกซิเจนมีความจำเป็นสำหรับการหายใจของเรา และกลูโคสเป็นแหล่งอาหารของต้นไม้ พอเริ่มเข้าฤดูใบไม้ร่วง แสงแดดและน้ำซึ่งมีน้อย จะทำให้ต้นไม้หยุดการผลิตอาหาร และใช้อาหารที่เก็บไว้ในฤดูร้อนแทน ดังนั้น สีเขียวของใบไม้จึงหายไป ทำให้เราเห็นใบไม้สีเหลืองหรือสีส้มในฤดูใบไม้ร่วงแทน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป