รายการวันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์ ชุดที่ 4 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
น้ำตาลแอลกอฮอล์ หรือโพลิไฮดริกแอลกอฮอล์เป็นสารให้ความหวานที่สกัดจากพืช ผักธรรมชาติ ให้แคลอรี่ต่ำ ไม่ทำให้เกิดน้ำตาลในเลือดอย่างฉับพลัน และไม่ต้องการอินซูลินในการย่อยจึงมีการนำมาใช้ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากโรคเบาหวาน เกิดจากการที่ร่างกายขาดอินซูลิน มาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและอาศัยอินซูลินนำน้ำตาลมาให้พลังงานต่อร่างกาย น้ำตาลแอลกอฮอล์มีแคลอรี่ต่ำเพียง 1.5-3 แคลอรี่/กรัม ในขณะที่น้ำตาลทรายมีแคลอรี่สูงถึง 4 แคลอรี่/กรัม เราจะเห็นได้ว่าน้ำตาลแอลกอฮอล์มีการนำมาใช้ในอาหารมากขึ้น ลองสังเกตในฉลากอาหารใกล้ตัวจะพบข้อความระบุว่าปราศจากน้ำตาลหรือ sugar free เช่น ลูกกวาด คุกกี้ หมากฝรั่ง หรือยาสีฟัน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป