รายการวันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์ ชุดที่ 4 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
พลังงานนิวเคลียร์ที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้า เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่น ซึ่งเกิดขึ้นในเตาปฏิกรณ์ เมื่อนิวตรอนชนกับอะตอมของธาตุ เช่น ยูเรเนียม หรือพลูโตเนียม ทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้ามหาศาลเพื่อนำไปต้มน้ำให้เดือด จากนั้นไอน้ำที่ได้ก็ถูกส่งไปหมุนกังหันเมื่อผลิตไฟฟ้า หลายคนเกรงว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อาจระเบิดหรือปล่อยรังสีสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยาก เพราะเชื้อเพลิงที่ใช้มีความเข้มข้นต่ำส่วนสารรังสีที่เกิดขึ้นก็มีระบบ ป้องกันไว้มิดชิด ส่วนกากกัมมันตรังสีก็มีระบบเก็บกากเพื่อมิให้รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป