รายการวันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์ ชุดที่ 4 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ขยะหอมเป็นกระบวนการกำจัดขยะสดประเภทเศษอาหาร พืช ผัก และผลไม้ ด้วยการนำไปหมักด้วยปุ๋ยกับน้ำและกากน้ำตาลเพื่อให้ได้จุลินทรีย์ชนิดดี ในการย่อยสลายทำให้ไม่เกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ หรือก๊าซไข่เน่า จึงไม่เกิดกลิ่นเหม็นในขยะสดเหล่านั้น ซึ่งขยะหอมที่ได้จากการย่อยที่สมบูรณ์จะมีลักษณะเป็นฝ้าสีขาว สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช บำบัดกลิ่นเหม็นของห้องน้ำ ท่อระบายน้ำ และบำบัดน้ำเน่าเสีย รวมถึงลดการรบกวนของแมลงได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าขยะหอมมีเชื้อราสีดำ ก็จะไม่สามารถนำไปใช้ได้เลย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป