รายการวันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์ ชุดที่ 4 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงต้ม เป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้จากการแยกน้ำมันดิบในโรงกลั่นน้ำมันโดยการแยก ก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซธรรมชาตินั่นเอง ซึ่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะให้ค่าความร้อนที่สูงเพราะประกอบไปด้วยโพรเพน และมีเธน และด้วยคุณสมบัติในการเป็นเชื้อเพลิงติดไฟง่าย และเป็นพลังงานที่มีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นี่เอง จึงทำให้ก๊าซแอลพีจีถูกนำมาใช้ในการหุงต้มในครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งใช้ในรถยนต์ แทนพลังงานน้ำมันนั่นเอง

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป