รายการวันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์ ชุดที่ 4 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ปะการังฟอกขาวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นทุกปี สาเหตุจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นทุกปี โดยปรกติแล้วปะการังจะเติบโตได้ในอุณหภูมิ 18-19 องศาเซลเซียส แต่ถ้าหากน้ำทะเลอุ่นขึ้น ปะการังจะขับไล่สาหร่ายเซลล์เดียวที่อยู่ภายในตัวมันออกไป ทำให้สีของปะการังจางลงจนกลายเป็นสีขาวนั่นเอง ซึ่งถ้าหากปะการังเกิดการฟอกขาวเป็นเวลานานๆ จะทำให้ปะการังตายได้ และเมื่อปะการังตายจะมีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลในระบบนิเวศน์ ในประเทศไทยนั้นมีการพบปะการังเกิดอาการฟอกขาว คือ บริเวณเกาะช้าง จังหวัดตราด เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป