รายการวันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์ ชุดที่ 1 วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว
เทฟลอน เป็นสารเคลือบผิวในการปรุงอาหาร เพื่อไม่ให้อาหารติดกับภาชนะและช่วยลดปริมาณน้ำมันในการปรุงอาหารด้วย เทฟลอนจัดเป็นวัสดุประเภทพลาสติกที่มีเสถียงระภาพสูงกับการใช้งาน ด้วยคุณสมบัติที่ทนทานต่อการเป็นกรด ด่าง และทนความร้อนได้ดี มีความต้านทานด้านการยึดเกาะ ทำให้ภาชนะที่เคลือบด้วยสารเทฟลอนได้รับการยอมรับความนิยมเป็นอย่างสูง แม้สารเทฟลอนจะมีคุณสมบัติที่ทนต่อการใช้งาน แต่หากเราไม่มีการดูแลรักษาให้ภาชนะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เมื่อสารเคลือบหลุดหรือหลอกออกมาอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป