รายการวันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์ ชุดที่ 1 วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว
โอเมก้า 3 เป็นกรดไขมันชนิดหนึ่งพบมากในปลาทะเลลึกอย่างปลาซาดีนหรือทูน่า และสัตว์ทะเลอื่นๆ เช่น กุ้ง ปลาน้ำจืดอย่างปลาสวาย ปลาช่อน ปลาดุก หรือถั่ว เมล็ดฟักทอง ก็มีโอเมก้า 3 อยู่เช่นเดียวกัน โอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อโครงสร้างการทำงานของสมองและระบบประสาทที่มีผลต่อ การพัฒนาเรียนรู้ ซึ่งถ้ารับประทานโอเมก้า 3 ตั้งแต่เด็กๆ ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสมองได้มากยิ่งขึ้น
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป