รายการวันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์
ชุดที่ 1 วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว ตอน
"นิติวิทยาศาสตร์คืออะไร"

นิติวิทยาศาสตร์ คือ การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในงานสืบสวนข้อเท็จจริงในคดีความ เช่น การตรวจลายนิ้วมือ คราบเลือด เส้นผม หรือ งานนิติเวช เป็นต้น ในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศญี่ปุ่น ยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา ได้มีการนำงานนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ผลที่ ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์จะเป็นวิธีการที่ได้ผลดีในการติดตามหาตัวคนร้าย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป