รายการ วันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์
ชุดที่ 1 วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว ตอน "วิทยาศาสตร์ในไอติม"

ไอศรีมเป็นสารแขวนลอยชนิดหนึ่ง เมื่อเรานำน้ำนมและส่วนผสมต่างๆ มาตีเข้าด้วยกัน ไขมันจะแตกเป็นเม็ดเล็กแขวนลอยอยู่ในส่วนผสมและฟองอากาศ จากนั้นนำมาทำให้เย็นโดยใช้ไนโตรเจนเหลวซึ่งเย็นจัดเพราะมีจุดเดือดต่ำ ประมาณ -196 องศาเซลเซียส เทลงไปส่วนผสมของไอศรีมและคนให้เข้ากันอย่างรวดเร็ว น้ำในไอครีมก็จะแข็งตัว และตกเป็นผลึกน้ำแข็งขนาดเล็กจิ๋วกระจายตัวผสมอยู่ เท่านี้ก็ได้ไอศรีมเนื้อเหนียวนุ่ม หวนเย็น ชื่นใจมารับประทานกัน


biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป