รายการวันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์ ชุดที่ 1 วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว
ไซลิทอลเป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์ที่มีความหวานคล้ายน้ำตาลทรายและช่วยยับยั้งการ เจริญเติบโตของแบคทีเรียในช่องปากและลดปริมาณการเกิดคราบหินปูนอีกได้ด้วย ไซลิทอลจะพบมากในพืช ผัก ผลไม้ เช่น สตรอเบอรี่ โดยไซลิทอลจะไม่ถูก แบคทีเรียย่อยสลายให้เกิดสภาวะกรดในช่องปาก จึงไม่ทำให้เกิดฟันผุเหมือนน้ำตาลทราย ช่วยกระตุ้นการหลั่งของน้ำลาย ให้ช่องปากที่สภาพเป็นกลางและนำแร่ธาตุที่มีประโยชน์มาซ่อมแซมเคลือบฟันที่ เสียหายให้กลับมีสภาพดีดังเดิม จึงมีการนำสารไซลิทอลมาเป็นส่วนผสมในขนมขบเคี้ยว เช่น ลูกอม และหมากฝรั่ง

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป