รายการวันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์ ชุดที่ 1 วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว
แคลอรี่ คือ หน่วยวัดพลังงาน ซึ่งมักจะติดอยู่ที่ฉลากข้างกล่องบรรจุอาหารเพื่อบอกปริมาณอาหารที่รับ ประทานเข้าไป เพราะร่างกายต้องการพลังงาน โดยอาหารจำพวกไขมันจะให้พลังงานมากถึง 9 กิโลแคลอรี่ต่อกรัม ส่วนโปรตีนและคาร์โบไฮเดรทจะ ให้จำนวน 4 กิโลแคลอรี่ต่อกรัม ซึ่งปริมารแคลอรี่ที่ควรบริโภคต่อวันอยู่ที่ 2000 กิโลแคลอรี่ ในอาหารจานเดียว อย่างก๋วยเตี๋ยว ข้าวผัดต่างๆ ให้พลังงาน 300-500 กิโลแคลอรี่ และการบริโภคในแต่ละมื้อไม่ควรเกิน 600 กิโลแคลอรี่

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป