รายการวันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์ ชุดที่ 1 วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว
ในเมล็ดกาแฟมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่า คาเฟอีน ซึ่งสารชนิดนี้เป็นสารกระตุ้นประสาท ออกฤทธิ์ต่อระบบส่วนกลาง เมื่อดื่มแล้วสมองจะถูกกระตุ้นทำให้รู้สึกกระฉับกระเฉง และยังกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจให้มีจังหวะการเต้นที่เร็ว และแรงขึ้น ทำให้การสูบฉีด เลือดไปเลี้ยงหัวใจดีขึ้น รวมถึงมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นด้วย แต่ถ้าดื่มในปริมาณที่มากเกินไปจะเกิดอาการหัวใจเต้นเร็วมากเกินไปได้ ปัจจุบันมีการผลิตกาแฟที่ลดคาเฟอีนลง สกัดจากเมล็ดกาแฟดิบโดยตรง เหมาะกับผู้รักกาแฟที่ปรารถนาจะลดปริมาณคาเฟอีนที่มีอยู่ในกาแฟ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป