รายการ วันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์
ตอน "พายุภัยธรรมชาติ"

"พายุ" เกิดจากการไหลของอากาศบริเวณความกดอากาศสูงไปแทนที่บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำด้วยความเร็วสูงจึงก่อให้เกิดกลุ่มลมขนาดใหญ่และเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและมีความรุนแรงมากอาจส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน และในทุกๆ ปี บนโลกของเราจะมีพายุเกิดขึ้นหลายลูก ซึ่งความรุนแรงของพายุแต่ละลูกนั้นจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับพายุแต่ละประเภทนั่นเอง ตัวอย่างพายุที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก อาทิ พายุเฮอร์ริเคนริต้า ที่พัดกระหน่ำรัฐฟอลิดาที่ความเร็วลม 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้บริเวณที่เกิดพายุมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือน ต้นไม้หักโค้น สร้างความเสียหายให้กับประชาชนทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากทีเดียว พายุเป็นภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมนุษย์เราไม่สามารถควบคุมการเกิดของมันได้แต่เราก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือพาตัวเองให้พ้นภัยธรรมชาตินี้ได้ก็จากการติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำเพื่อเตรียมตัวตั้งรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป