รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน แผลหายเองได้อย่างไร
เมื่อมีบาดแผลที่ทำให้เส้นเลือดฝอยขาดและมีเลือดออก เกล็ดเลือดจะมาปิดที่ปลายเส้นเลือดที่ขาดทำให้เลือดหยุดไหล ส่วนเลือดที่ค้างอยู่ในบาดแผลจะค่อยๆ แข็งตัวและกลายเป็นสะเก็ดคลุมแผลไว้จากนั้นร่างกายจะเริ่มส่งเลือดมายังบริเวณบาดแผลเพิ่มขึ้นเม็ดเลือดขาวจะเข้าทำลายเชื้อโรคที่อาจเข้ามาทางบาดแผลและคอยจับทำลายพวกเซลล์ที่ตายแล้วและสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ในขณะที่เซลล์ชั้นนอกสุดของผิวหนังจะแบ่งตัวแล้วเคลื่อนที่จากขอบแผลมาบรรจบกันใหม่ ร่างกายจะเริ่มสร้างเนื้อเยื่อและเส้นประสาทต่างๆ ขึ้นมาใหม่จนสมบูรณ์เมื่อสะเก็ดเลือดบนแผลนั้นหลุดออกไปผิวหนังก็จะกลับมาประสานกันได้เหมือนเดิม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป