รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน การโด๊ปเลือด ?
การโด๊ปเลือดคือการเพิ่มปริมาณเลือด เม็ดเลือดหรือสารบางอย่างที่ทำหน้าที่นำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายนักกีฬาก่อนการแข่งขัน โดยการนำเลือดบางส่วนออกจากร่างกายของนักกีฬานำมาปั่นเพื่อแยกส่วนของพลาสมาและเม็ดเลือดแดงออกจากกัน จากนั้นนำพลาสมาใส่กลับเข้าไปในร่างกายส่วนเม็ดเลือดแดงจะแยกไปแช่เย็นเก็บเอาไว้ ซึ่งในระหว่างนี้ร่างกายจะผลิตเม็ดเลือดแดงขึ้นมาใหม่แทนเลือดส่วนที่เสียไปและก่อนการแข่งขัน 1-7 วัน ก็จะนำเม็ดเลือดแดงที่แยกไว้ใส่กลับเข้าไปในร่างกายทำให้ร่างกายมีเม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นทำให้กล้ามเนื้อนักกีฬาทนทานมากยิ่งขึ้น ไม่เหนื่อยล้าได้ง่ายๆ แต่การโด๊ปเลือดผิดกฏหมายและอาจทำให้ลิ่มเลือดอุดตันถึงกับขนาดเสียชีวิต

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป