เครื่องฟอกไอเสีย หรือ Catalytic Converter เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดมลพิษของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน และ ไนโตรเจนออกไซด์ ที่เกิดจากการเผาไหม้ของรถยนต์ เครื่องฟอกไอเสียจะทำหน้าที่เปลี่ยนไอเสียในอากาศของก๊าซ 3 ชนิดให้เป็นก๊าซออกซิเจน ไนโตรเจน และ ไอน้ำ ด้วยปฏิกิริยาทางเคมีออกซิเดชั่นและรีดักชั่น ซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ แต่อัตราการเกิดช้ามากจึงต้องใช้เครื่องฟอกไอเสียเข้าช่วยเพื่อให้ปฏิกิริยาทั้งหลายทำงานได้เร็วขึ้น เครื่องฟอกไอเสียถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบเครื่องยนต์เช่น ระบบอุ่นเครื่องยนต์ในการสตาร์ท ระบบดูดซับสารไอเสีย ระบบกำจัดก๊าซพิษอัตโนมัติ เพื่อกรองไอเสียจากเครื่องยนต์นั่นเอง

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป