รายการ วันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์
ตอน "ฮาร์ดดิสก์ ทำงานอย่างไร?"

ฮาร์ดดิสก์ ถูกสร้างขึ้นในปี 1950 ในยุคแรกมีความจุเพียง 1MB เท่านั้น ต่อมาได้พัฒนาให้มีความจุมากขึ้นซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญในการทำงานคือจานกลมแข็งที่ฉาบไปด้วยสารแม่เหล็ก

หลักการทำงานของฮาร์ดดิสก์ มีการทำงานคล้ายระบบเทปคลาสเซ็ทที่ใช้ตัวแม่เหล็กเป็นตัวบันทึกข้อมูลและสารแม่เหล็กนี้สามารถลบและเขียนใหม่ได้ตลอดเวลา ซึ่งข้อมูลของฮาร์ดดิสก์จะถูกเก็บไว้ในรูปโดเมนแม่เหล็กขนาดเล็กมากเพื่อบรรจุข้อมูลที่ละเอียดและมากยิ่งขึ้น การพัฒนาของฮาร์ดดิสก์จะถูกนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์ เครื่องเมนเฟรม

ในปัจจุบันฮาร์ดดิสก์ถูกนำมาใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่น MP3 iPod หรือแม้กระทั่ววิทยุแบบพกพา สร้างความสะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป