ดีท็อกซ์ เป็นกระบวนการทำความสะอาดชะล้างสิ่งสกปรก กากอาหาร สารพิษที่ตกค้างอยู่ในลำไส้ เนื่องจากของเสียเหล่านี้มักถูกขับถ่ายออกไปไม่หมดเพราะเส้นทางของลำไส้ของเรานั้นมีความยาวหลายเมตรและยังขดตัวไปมา ไม่ว่าเราจะรับประทานอะไรเข้าไปก็ล้วนจะมีโอกาสที่อาหารหรือสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปติดค้างอยู่ที่ลำไส้ได้

การทำดีท็อกซ์ในปัจจุบันนิยมใช้น้ำอุ่น หรือ กาแฟ ปล่อยเข้าไปในทวารหนักอย่างช้าๆ ผ่านหลอดสวนทวาร หลังจากนั้นผู้ป่วยก็จะถ่ายเอาของเสียออก ซึ่งการดีท็อกซ์จะไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับร่างกายของเราเนื่องจากน้ำหรือกาแฟจะช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปได้โดยง่าย

ประโยชน์ของการทำดีท็อกซ์

  1. ช่วยทำความสะอาดลำไส้
  2. กระตุ้นจุดตอบสนองการขับถ่ายของร่างกาย
  3. บริหารกล้ามเนื้อของลำไส้ให้มีการทำงานที่ปกติ
  4. ป้องกันการเกิดโรคริดสีดทวงทวารหนัก
  5. ลดการเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้
  6. เลี่ยงการอักเสบของระบบทางเดินอาหารและลำไส้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป