รายการ วันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์
ตอน "ถุงลมนิรภัยทำงานอย่างไร?"

ถุงลมนิรภัย...เป็นอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยให้กับรถยนต์ออกแบบมาเพื่อป้องกันบริเวณหน้าอกและศรีษะ แต่การจะใช้งานจะได้ผลดีนั้นจะต้องใช้ควบคู่ไปกับเข็มขัดนิรภัยเพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์จะเกิดการกระแทกกันอย่างรุนแรง

การทำงานของถุงลมนิรภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงสปริงของถุงลมจะดันตัวขึ้นและทำให้ถุงลมนิรภัยพองตัวอย่างรวดเร็วและก๊าซจะอัดเข้าสู่ถุงลมโดยอัตโนมัติซึ่งก๊าซที่ใช้นั้นก็คือก๊าซไนโตรเจน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป