รายการ วันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์
ตอน "แสงสีเกิดขึ้นได้อย่างไร?"

เคยรู้หรือไม่ว่าแสงสีที่เราเห็นกันจนคุ้นตาไม่ว่าจะเป็นแสงสีม่วง สีคราม สีน้ำเงิน และสีอื่นๆ แสงสีเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร?
แสงสีเป็นพลังงานรังสีที่มาจากดวงอาทิตย์เป็นแสงสีขาวแต่ถ้านำแสงสีขาวมาผ่านแท่งแก้วปริซึมจะเกิดการหักเหของแสงขาวทำให้แยกแสงออกได้เป็น 7 สี คือ สีม่วง สีคราม สีน้ำเงิน สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง ลำดับของสีจะเรียงตามการกระจายของแสงจากมากไปหาน้อย นักวิทยาศาสตร์ได้กำหนดแม่สีของแสงไว้ 3 สีคือ สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน และถ้านำแม่สีทั้ง 3 สีมาฉายรวมกันก็จะได้แสงสีขาวหรือไม่เกิดสี นอกจากนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายของโทรทัศน์สีหลายๆ ช่องจะใช้แม่สีของแสงด้วยเช่นกัน ทฤษฎีของแสงสีนี้เป็นระบบสีที่เรียกกันว่า RBG

ปัจจุบันได้มีการนำทฤษฎีแสงสีนี้มาใช้ในการถ่ายทำภาพยนต์ การบันทึกภาพวิดีโอ การแสดงภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการทำงานในด้านสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป