รายการ วันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์
ชุดที่ 3 คอมพิวเตอร์ ไอที และนวัตกรรม ตอน "ระบบ ITS คืออะไร"

ระบบ ITS คือระบบการขนส่งและการจราจรอัจฉริยะ เป็นการนำเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาแก้ปัญหาการจราจรให้เกิดประสิทธิภาพซึ่งกำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก สำหรับประเทศไทยระบบ ITS ที่เป็นที่รู้จักได้แก่ ป้ายจราจรอัจฉริยะที่สามารถบอกสภาพการจราจรบนท้องถนนได้ว่าเส้นทางใดติดขัดหรือมีความหนาแน่นของการจราจร นอกจากนี้ยังมีหลายๆ หน่วยงานได้วิจัยและพัฒนาระบบ ITS อย่างต่อเนื่อง ผลงานที่ได้มีการพัฒนาระบบได้อย่างน่าสนใจนั่นคือ ระบบเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อตรวจนับรถยนต์ โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติและระบบประมวลภาพจราจรที่สามารถตรวจจับความเร็วและสภาพการจราจรจากเว็บไซต์แบบเรียลไทม์ได้ ซึ่งคาดว่าจะมีการนำมาเทคโนโลยีนี้มาใช้บนทางด่วนในเร็วๆ นี้ด้วย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป