รายการ วันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์
ตอน "สภาพอวกาศ คืออะไร"

บนดวงอาทิตย์มีการปะทุอยู่บ่อยครั้ง จึงเป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันว่าการที่ดวงอาทิตย์ปะทุตัวเองบ่อยๆนั้น จะก่อให้เกิดอะไรกับโลกของเราบ้าง....??

สภาพอวกาศ หรือ Space Weather คือปรากฏการณ์ที่เกิดจากกิจกรรมของดวงอาทิตย์ เช่น การปะทุที่ผิวดวงอาทิตย์ การปลดปล่อยมวลนิวเคลียร์ การเกิดพายุสุริยะ ปรากฏการณ์ต่างๆ เหล่านี้ทำให้อนุภาคที่มีประจุอย่างโปรตรอนและอิเล็กตรอน พุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกเหตุการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อโลกและการ ดำรงชีวิตของมนุษย์โดยตรง เมื่ออานุภาคดังกล่าวเดินทางจากดวงอาทิตย์มายังโลกและชนเข้ากับก๊าซในชั้น บรรยากาศโลกแล้วแตกตัวจนเกิดการเรืองแสงออโรล่าซึ่งมองเห็นเป็นเงาแสงสว่าง หลากสีบนท้องฟ้าในยามค่ำคืน สภาพอวกาศก่อให้เกิดผลกระทบกับโลกของเรามากมายเช่น ผลกระทบต่อยานอวกาศ และดาวเทียม ระบบไฟฟ้าที่สนามแม่เหล็กโลก รวมถึงการสื่อสารของคลื่นวิทยุ... เรื่องราวเหล่านี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราต้องหมั่นติดตามข่าวสารเพื่อ หาหนทางและการเตรียมรับมือ เพราะเราไม่สามารถมีโอกาสรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้น กับโลกของเราเมื่อไหร่

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป