รายการ วันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์
ตอน "WiMAX คืออะไร?"

การใช้อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายในปัจจุบันยังคงมีปัญหาติดขัดของเรื่องการถูกกีดขวางสัญญาณบริเวณที่อับคลื่นภายในตัวอาคาร แต่ด้วย WiMAX เทคโนโลยีใหม่ทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป

WiMAX เป็นชื่อการเรียกเทคโนโลยีไร้สายรุ่นใหม่ที่คาดหมายกันว่าจะถูกนำมาใช้งานในอนาคตอันใกล้นี้ถือเป็นเทคโนโลยีไร้สายรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยมีรัศมีการทำงานได้ไกล 50 กิโลเมตร นั่นหมายความ WiMAX สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าระบบโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วไปถึง 10 เท่า WiMAX มีคุณสมบัติเด่นคือ สามารถส่งสัญญาณจากจุดเดียวไปยังหลายๆ จุดพร้อมกันและยังสามารถทำงานได้ในพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ หรืออาคาร จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ให้บริการในการขยายพื้นที่การให้บริการโดยไม่ต้องลากสายเคเบิ้ลไปไกลๆ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป