รายการ วันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์
ตอน "ไวรัสคอมพิวเตอร์เกิดจากอะไร"

ตามธรรมชาติเมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายของคนเราก็จะทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอและเกิดอาการเจ็บป่วยได้ ในคอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกันหากไวรัสเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นป่วยได้เช่นเดียวกันแต่ไวรัสทั้งสองชนิดนี้ไม่เหมือนกัน

ไวรัสคอมพิวเตอร์
จริงๆ แล้วเป็นชื่อที่ใช้เรียกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อก่อกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ โดยส่งต่อผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือแผ่นบันทึกข้อมูลต่างๆ โดยจะเกาะติดไปกับแฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอย่างลับๆ จากนั้นก็จะกระจายไปสู่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ต่อไปเป็นทอดๆ เหมือนกับไวรัสที่เกิดกับคนโดยแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งโดยไม่รู้ตัว

อาการของไวรัสคอมพิวเตอร์ จะสร้างความเสียหายให้แก่แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยจะทำงานภายใต้เงื่อนไขและคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นมา เช่น คำสั่งสั่งให้ทำลายข้อมูลในคอมพิวเตอร์โดยทันที หรือในช่วงวันและเวลาที่กำหนดก็ได้ ปัจจุบันไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถกระจายตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากโดยเฉพาะการส่งผ่านมาทางอีเมลทั้งที่ผู้ส่งนั้นรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว วิธีป้องกันที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้นั่นก็คือการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus หรือ Scan Virus ไว้ในเครื่องเพื่อป้องกันการติดไวรัสคอมพิวเตอร์
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป