รายการ วันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์
ชุดที่ 1 วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว ตอน "ดินวิทยาศาสตร์ปลูกพืชได้อย่างไร"

ดินวิทยาศาสตร์หรือเจลสีสวยหลากสีอยู่เหล่านี้ จริง ๆ แล้ว เราเรียกว่า ไฮโดรเจล เป็นสารสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่เมื่อดูดซับน้ำเข้าไปก็จะพองตัวถึง 600 เท่าของน้ำหนักตัวทีเดียว ด้วยเหตุนี้จึงมีคนนิยมใช้ปลูกพืชแทนดิน โดยเฉพาะพลูด่างและไม้กระถางต่าง ๆ เพราะไฮโดรเจลสามารถดูดซับน้ำได้ดีทำให้พืชอยู่รอดได้ แม้จะไม่ได้รับน้ำเป็นเวลานานๆ ก็ตาม และเมื่อเราเติมไฮโดรเจลลงไปในดิน ไฮโดรเจลช่วยอุ้มน้ำในดินให้มีความชุ่มชื้นสูง แถมยังดูดซับแร่ธาตุต่าง ๆ ทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ จากการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่เอง ทำให้มีเจลมหัศจรรย์เหล่านี้มาใช้ในการปลูกต้นไม้ได้ โดยไม่ต้องใช้ดินและไม่ต้องกังวลว่า ต้นไม้ของเราจะเหี่ยวแห้งขาดน้ำตาย เวลาเราไม่อยู่

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป