รายการ วันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์
ชุดที่ 4 พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตอน "Fuel cell คืออะไร"

เซลล์ เชื้อเพลิง หรือ Fuel cell เป็นอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าเคมีที่สามารถเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นกระแสไฟฟ้าหรือ พลังงานความร้อนได้ โดยใช้ไฮโดรเจนและออกซิเจนซึ่งคล้ายๆกับการทำงานของแบตเตอรี่ ที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการเผาไหม้จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ปัจจุบันได้เริ่มมีการพัฒนา Fuel cells เพื่อนำมาใช้กับรถยนต์ เพราะนอกจากจะไม่ปล่อยไอเสียที่เป็นอันตรายแล้ว ยังให้พลังงานที่สูงกว่าเครื่องยนต์ที่เผาไหม้น้ำมันได้ 1 ถึง 3 เท่า ช่วยลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองลงได้ นับว่าเป็นเทคโนโลยีสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป