รายการวันละนิด วิทย์เทคโน กับ สวทช. กระทรวงวิทย์ ชุดที่ 3 คอมพิวเตอร์ ไอที และนวัตกรรม

Flash Drive นับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลคล้ายกับฮาร์ดดิสก์ทั่วไป แต่พกพาได้สะดวกกว่า ซึ่งสามารถต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ทางยูเอสบีพอร์ตถ่ายโอนข้อมูลด้วย การแปลงค่าด้วยกระแสไฟฟ้าโดยไม่ต้องมีการทำงานเชิงกลเหมือนกับฮาร์ดดิสก์ Flash drive สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ทั้งไฟล์ข้อมูลเอกสาร ภาพ เพลง วิดีโอ เป็นต้น ซึ่งมีหน่วยความจำที่เริ่มตั้งแต่ 128 เมกกะไบต์ ไปจนถึงกิกะไบต์ คือมากกว่าแผ่นดิสก์เก็ตต์ 1000 เท่า

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป