รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ดัดผม ได้อย่างไร ?
ในการดัดผมมีขั้นตอนอยู่สองขั้นตอนนั่นก็คือ ดัดผมให้เป็นลอนกับการทำให้ผมที่ดัดแล้วคงสภาพที่เรียกว่า โกรกผม ซึ่งน้ำยาดัดผมจะเข้าไปทำลายเคลือบผมและโครงสร้างโปรตีนในเส้นผมที่เรียกว่า เคราติน ให้แตกตัวออกและดักจับเอาไว้ทำให้เส้นผมของเรานั้นอ่อนตัวลงขาดความยืดหยุ่นตามธรรมชาติและสามารถดัดเป็นลอนเล็กลอนใหญ่ให้ง่ายขึ้น หลังจากนั้นจะใช้น้ำยาโกรกผมเพื่อปรับสภาพให้เป็นกลางและจัดเรียงโครงสร้างโปรตีนภายในเส้นผมใหม่ตามลอนผมที่ได้ ทำให้ลอนผมไม่คลายตัวแม้จะโดนน้ำหรือความชื้นหลายๆ ครั้ง

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป