รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน การกรอผิวด้วยเกล็ดอัญมณี คืออะไร
การกรอผิวด้วยเกล็ดอัญมณีเป็นเทคนิคการลบเลือนริ้วรอย รอยแผลเป็นหรือรอยสักที่เกิดขึ้นที่ผิวชั้นนอก ผู้เชี่ยวชาญจะทำการกรอผิวโดยใช้สารคริสตัลที่ทำด้วยผลึกอลูมิเนียมออกไซด์ที่มีขนาดเล็กเท่ากับเม็ดทรายละเอียดซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนำมาพ่นลงผิวหนังเพื่อผลัดผิวหนังที่ตายแล้วให้หลุดลอกออกจากนั้นผิวหนังก็จะสร้างเซลล์ผิวหนังใหม่ขึ้นมาทดแทน การกรอผิวด้วยวิธีนี้ต้องทำซ้ำ 6-10 ครั้งจึงจะเห็นผลโดยแต่ละครั้งจะต้องเว้นช่วงห่างกัน 1-2 สัปดาห์

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป