รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน บรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม
ผลิตจากเยื่อกระดาษชานอ้อยผสมแป้งนำไปปั่นขึ้นรูปที่อุณหภูมิราว 160 องศาเซลเซียส แล้วนำไปฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตเศษที่เหลือจากการขึ้นรูปยังนำไปปั่นขึ้นรูปได้อีกครั้ง จุดเด่นอยู่ที่ใส่ได้ทั้งอาหารร้อนและอาหารเย็นใช้ได้กับตู้อบและเตาอบไมโครเวฟปลอดภัยจากสารปนเปื้อนไม่เสี่ยงเหมือนการใช้โฟม ที่สำคัญใช้แล้วนำไปฝังกลบและย่อยสลายได้ภายใน 45 วัน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป