รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ทำไมอากาศหนาวตัวเราจึงสั่น
ร่างกายคนเราปรกติจะมีอุณภูมิคงที่ 37 องศาเซลเซียสร่างกายจะไม่รู้สึกร้อนหรือหนาวเกินไป แต่ถ้าอุณหภูมิที่ผิวหนังลดต่ำลงกว่า 31 องศาเซลเซียสประสาทที่รับความรู้สึกเย็นที่ผิวหนังจะส่งความรู้สึกเย็นไปที่สมองส่วนหน้าที่เรียกว่า ไฮโปทาลามัส สมองส่วนนี้จะสั่งให้กล้ามเนื้อสั่นเพื่อทำให้เกิดพลังงานความร้อนที่จะทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นขึ้น ส่วนขนตามผิวหนังก็จะตั้งขึ้นเพื่อดักอากาศรอบๆ ผิวหนังเอาไว้เพื่อไม่ให้สูญเสียพลังงานความร้อน ซึ่งอาการสั่นนี้ร่างกายสามารถผลิตความร้อนได้มากกว่าปรกติ 4-5 เท่า ตัวเราก็จะหยุดสั่นและเข้าสู่สภาวะปรกติ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป