รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ทำไมเวลาไม่สบายจึงตัวร้อน
แต่ที่เราไม่สบายร่างกายของเราก็จะสั่งให้อวัยวะต่างๆ ทำงานหนักและเร็วขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวกำจัดของเสียและพิษจากไวรัสและแบคทีเรียที่เข้ามาสู่ร่างกายออกไปได้เร็วที่สุดทำให้อุณหภูมิเพิ่่มสูงขึ้น ส่วนอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหารก็เป็นกลไกของร่างกายเพื่อที่ต้องการให้ร่างกายพักผ่อนนานๆ เพื่อรักษาพลังงานไว้นานๆ เพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป