รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน หนังสือพิมพ์ เช็ดกระจก
ในการผลิตหนังสือพิมพ์มีส่วนประกอบคือ ผงคาร์บอนซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผงละเอียด ไม่แข็งเกินไปเมื่อเรานำหนังสือพิมพ์มาเช็ดกระจกผงคาร์บอนก็จะทำความสะอาดกระจกและไม่ทำให้กระจกเป็นรอยและในน้ำหมึกยังมีสารเคมีอื่นๆ ที่ช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่กระจกออกไปได้ด้วย และด้วยคุณสมบัติของผงคาร์บอนในหมึกพิมพ์ยังสามารถดูดซับความชื้นและกลิ่นอับได้ดีเราจึงนิยมนำมาใส่ในตู้เย็นและรองเท้าเพื่อลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ได้ด้วย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป