รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน น้ำกลั่นดื่มได้อย่างไร
น้ำกลั่นผ่านกระบวนการการระเหยกลายเป็นไอแล้วควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำจะได้น้ำบริสุทธิ์ไม่มีสารหรือแร่ธาตุใดๆ มีค่าความเป็นกรดอ่อนๆ หากเก็บไว้ในภาชนะที่ไม่สะอาดกรดอ่อนๆ จะทำปฏิกิริยาทำให้น้ำไม่สะอาดได้ แม้น้ำกลั่นเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่สามารถดื่มได้แต่ก็ไม่เหมาะสมที่จะนำมาดื่มเป็นประจำเพราะร่างกายเราต้องได้รับเกลือแร่จากน้ำบ้าง ที่สำคัญน้ำกลั่นบางชนิดผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเท่านั้น อย่างน้ำกลั่นทีใช้เติมในแบตเตอรี่รถยนต์จึงมักมีสารแขวนลอยปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป