รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน กิ้งก่า เปลี่ยนสีได้อย่างไร
ที่มันเปลี่ยนสีได้ก็เพราะว่าผิวของกิ้งก่ามีหลายชั้นแต่ละชั้นจะมีเซลล์สีที่ต่างกัน อย่างสีน้ำเงิน สีเหลือง สีแดง ชั้นในสุดมีเซลล์สีดำ เมื่อเซลล์ประสาทขยายตัวและหดตัวเซลล์สีแต่ละชั้นก็จะสลับชั้นกัน เซลล์สีที่อยู่ใกล้ผิวหนังที่สุดก็จะแสดงออกมาทางผิวหนังทำให้กิ้งก่าเปลี่ยนเป็นสีต่างๆ ได้ เมื่อเซลล์สีดำขยายตัวผสมกับเซลล์สีอื่นก็จะทำให้เซลล์สีอื่นเข้มขึ้น เหตุที่กิ้งก่าต้องเปลี่ยนสีก็ให้เหมาะกับอุณหภูมิ สิ่งแวดล้อม และระดับความเครียด และบางครั้งก็เพื่อแสดงอณาเขตและให้เพศเมียรู้ว่าพร้อมที่จะผสมพันธุ์

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป