รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ในถังดับเพลิงมีอะไร
ภายในถังดับเพลิงประกอบด้วยสารเคมีหลายชนิดอัดด้วยก๊าซไนโตรเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อใช้เป็นแรงขับสารเคมีภายในออกมาลดก๊าซออกซิเจนและอุณหภูมิที่เกิดไฟไหม้ ถังดับเพลิงมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับการนำไปใช้แต่ที่นิยมคือถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งซึ่งส่วนใหญ่จะบรรจุโปรแตสเซียมไบคาร์บอเนตที่่เป็นผงสีขาวและก็อัดด้วยก๊าซที่ใช้เป็นแรงดันเมื่อใช้งานผงสีขาวจะฟุ้งกระจายออกมาดับไฟ สามารถดับไฟที่เกิดจากไม้ กระดาษ ผ้า น้ำมันเชื้อเพลิง และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป