รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน SCUBA
สกูบ้า หมายถึงอุปกรณ์สำหรับใช้ดำน้ำลึก มีส่วนประกอบคือถึงบรรจุก๊าซไนโตรเจนและออกซิเจนส่วนเรกกูเรเตอร์ คือสายส่งอากาศจากถังไปให้นักดำน้ำหายใจมีสองเส้นคือ เส้นหลักและเส้นสำรอง เรกกูเรเตอร์จะทำหน้าที่ลดความดันของอากาศอัดที่ออกจากถังอากาศให้มีความสมดุลกับความดันของน้ำที่อยู่รอบของนักดำน้ำเพื่อให้เป็นอากาศที่เหมาะสมต่อการหายใจ เมื่อนักดำน้ำหายใจเข้าและหายใจออกลิ้นของ Regulator จะจ่ายอากาศออกมาเท่าที่จำเป็นช่วยให้นักดำน้ำที่อยู่ในน้ำลึกหายใจได้สะดวกและนานขึ้น

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป