รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ระดับคอเลสเตอรอล สำคัญอย่างไร ?
คอเลสเตอรอลเป็นไขมันชนิดหนึ่งที่กระจายอยู่ทั่วไปตามร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผนังเซลล์ทำหน้าที่สร้างความยืดหยุ่นให้กับผนังเซลล์ เนื้อเยื่อเซลล์และเสริมสร้างฮอร์โมนต่างๆ ให้กับร่างกาย นอกจากการทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไขมัน ร่างกายเรายังผลิตคอเลสเตอรอลได้เอง คอเลสเตอรอลมีทั้งชนิดไม่ดี และดีต่อร่างกาย แต่ส่วนใหญ่เป็นชนิดที่ไม่ดี ร่างกายของเราควรมีคอเลสเตอรอลชนิดดี 1 ใน 4 ของคอเลสเตอรอลทั้งหมดหรือควรมีคอเลสเตอรอลในเลือดรวมไม่เกิน 200 มิลลิกรัม ต่อเลือด 100 ซีซี หากสูงกว่านี้คอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีก็จะไปเกาะอยู่ผนังหลอดเลือดนานเข้าก็จะทำให้หลอดเลือดนั้นอุดตันเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและอีกมากมาย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป