รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน แฝด
แฝดแบ่งออกได้เป็นสองชนิดใหญ่ๆ คือแฝดแท้และแฝดเทียม แฝดแท้เกิดจากไข่หนึ่งใบปฏิสนธิกับอสุจิหนึ่งตัว ขณะที่เริ่มแบ่งตัวเซลล์กับแบ่งตัวเป็นสองกลุ่มและเจริญเติบโตอยู่ในถุงน้ำคล่ำเดียวกันโดยใช้สายสะดือและรกร่วมกันจนพัฒนาเป็นทารกน้อยสองคนและมีรูปร่าง หน้าตา เพศ และลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมือนกันแต่อาจจะมีลายนิ้วมือที่ต่างกัน ส่วนแฝดเทียมเกิดจากการที่ไข่สองใบขึ้นไปเกิดการปฏิสนธิกับอสุจิใบละตัว จากนั้นไข่แต่ละใบก็จะเจริญเติบโตเป็นทารกโดยรูปร่าง หน้าตา เพศ อาจไม่เหมือนกันได้  จากสถิติผมว่าจำนวนพ่อแม่ 250 คู่สามารถเกิดแฝดได้ 1 คู่ และครอบครัวไหนที่แม่มีญาติเป็นแฝดโอกาสจะเกิดลูกแฝดจะมากกว่าพ่อที่มีญาติเป็นแฝด และหญิงชาวผิวดำมีโอกาสเกิดลูกแฝดมากกว่าหญิงชาวผิวขาว

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป