รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน MRI
MRI หรือ Magnetic Resonance Imaging คือเครื่องตรวจร่างกายด้วยการสร้างภาพเสมือนจริง โดยใช้สนามแม่เหล็กความเข้มสูงกระตุ้นให้อะตอมของไฮโดรเจนที่อยู่ภายในร่างกายจัดเรียงตัวใหม่และดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไว้ เมื่อหยุดกระตุ้นอะตอมของไฮโดรเจนก็จะกลับมาเรียงตัวตามปรกติและสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากลับมา และจากนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะนำมาประมวลผลและสร้างเป็นภาพที่ให้รายละเอียดและความคมชัดเสมือนตัดร่างกายออกเป็นแผ่นๆ ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นความผิดปรกติในร่างกายเราได้ละเอียดในทุกระนาบ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป