รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ฟีโรโมน คืออะไร
ฟีโรโมน คือสารเคมีที่สัตว์ชนิดต่างๆ สร้างขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อถูกปล่อยออกมาภายนอกร่างกายมีผลทำให้สัตว์ชนิดเดียวกันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและสรีระ สัตว์จะใช้ฟีโรโมนในหลายวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการดึงดูดเพศตรงข้าม บอกตำแหน่ง บอกอณาเขต หรือใช้เตือนภัยภายในฝูงให้รู้ถึงอันตราย ตัวอย่าง อย่างมดจะเดินตามกันเป็นระเบียบก็เพราะมดใช้ฟีโรโมนในการนำทางมดตัวอื่นเมื่อได้กลิ่นฟีโรโมนก็จะเดินตามมากินอาหารและทยอยขนกลับไปรังถ้ามดตัวไหนชักช้าไม่ทันเพื่อนก็จะเดินไปยังอาหารได้โดยไม่หลงทาง

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป