รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ภาพติดตา
ภาพติดตา หมายถึง ความรู้สึกในการเห็นภาพครั้งนึงอยู่ในสมองชั่วขณะทั้งๆ ที่ไม่มีภาพของวัตถุนั้นอยู่บนจอภาพนั้นอยู่แล้ว คนปรกติจะมีระยะเวลาการเห็นภาพติดตาประมาณ 10-15 ภาพต่อวินาที หลักการนี้ได้ถูกนำมาใช้ในการทำภาพเคลื่อนไหว อย่างเช่นการ์ตูนแอนิเมชั่น และการถ่ายภาพยนต์ อย่างที่เราเห็นในจอโทรทัศน์ไม่ได้สว่างพร้อมกันหมดทั้งจอ แต่หลอดภาพในโทรทัศน์จะยิงลำแสงต่อกันเป็นแถบสีเป็นความเร็วที่สูงมาก สแกนจากบนล่งล่าง แถบเว้นแถบแล้วจึงขีดแถบที่ว่างจนเต็ม แต่ที่เราไม่รู้สึกเพราะเราเห็นภาพเป็นภาพติดตา จึงเป็นภาพสว่างพร้อมกันทั้งจอ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป