รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ปูนซีเมนต์ คืออะไร ?
ปูนซีเมนต์
คือผงที่ได้จากการนำแคลเซียมคาร์บอเนตจากหินปูนและหินดินดานหรือดินเหนียวไปผสมให้เข้ากันและนำไปเผาที่อุณหภูมิ 1400 -1600 องศาเซลเซียส ความร้อนจะทำปฏิกิริยาเคมีกับวัตถุดิบจนกลายเป็นปูนเม็ดซึ่งให้คุณสมบัติช่วยยึดประสาน จากนั้นนำไปบดกับยิปซั่มเพื่อเพิ่มความแข็งแรงจนกลายเป็นผง เมื่อนำมาผสมกับน้ำหินและทรายจะทำให้ปูนซีเมนต์นั้นยึดตัวและแห้งเร็วเป็นวัสดุทำหน้าที่ยึดประสานทนทานต่อสภาพแวดล้อมและมีการนำไปใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน ถนนคอนกรีตและสะพาน ปูนซีเมนต์มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีส่วนประกอบที่ต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งาน เช่น ปูนซีเมนต์ผสมได้จากการบดปูนเม็ดกับยิปซั่มและทราย เหมาะกับการใช้การก่อ โบก ฉาบหรือ
งานก่อสร้องที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากเกินไป

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป