รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน บายพาส คืออะไร
การทำบายพาส
เป็นการผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจใหม่ หรือการทำทางเบี่ยงให้เส้นเลือดหัวใจ ซึ่งเหมือนกับการสร้างถนนที่เรียกว่า ทางบายพาส ศัลยแพทย์จะผ่าตัดนำเส้นเลือดจากส่วนอื่นของร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เส้นเลือดดำจากขา เส้นเลือดแดงจากแขนท่อนล่าง หรือเส้นเลือดบริเวณเต้านมมาใช้ต่อเชื่อมเพื่อให้เลือดไหลผ่านทางเชื่อมใหม่นี้แทนเส้นเลือดเดิมที่มีปัญหาตีบตัน การทำบายพาสสามารถทำบนเส้นเลือดหนึ่งเส้นได้หลายจุด ทั้งนี้ขึ้นกับจุดที่เส้นเลือดมีการอุดตัน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป